Praktijkreglement

 • De openingstijden van onze locaties staan vermeld op onze website.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 0182-613395 of 070-3908256. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via info@fysiozuidplas.nl en info@fysiolaakkwartier.nl. Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.
 • Indien uw gegevens wijzigen, verzoeken wij u om dit door te geven via uw fysiotherapeut of via bovenstaand telefoonnummer.
 • Wij hebben met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie of oefentherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid. U ontvangt in dit geval een particuliere nota van infomedics. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s.
 • Als uw e-mailadres en telefoonnummer bij ons bekend is, ontvangt u de nota digitaal. Indien u de nota liever niet digitaal wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.
 • Wij hanteren de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering, zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.
 • Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, kunt u niet ook nog op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut of oefentherapeut behandeld worden.
 • De eerste afspraak starten wij met een intake en een onderzoek. Daarna volgt de behandeling. De zorgverzekering rekent hiervoor twee zittingen.
 • Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere fysiotherapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces.
 • De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Meer informatie vindt u op www.defysiotherapeut.nl
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal/vermissing van, of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.
 • Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring.
 • Omdat in de praktijk ook minder-valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (ambulancemedewerkers, brandweer, politie) op te volgen.
 • Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Dit doen we middels online enquêtes & dataverzameling:
  • Voor uw mening over de locatie en ook de therapeut, maken wij gebruik van een anonieme online enquête die u via een e-mail ontvangt via Qualizorg. Wilt u niet dat uw vragenlijsten anoniem worden verstuurd, laat dit dan aan uw therapeut weten.